BETONmonteur, specialist op balkongebied

Dilataties

BETONmonteur werkt samen met de specialisten van Atec Pro voor het oplossen van problemen met dilataties. Een dilatatie is een ruimte tussen twee delen die een aansluiting vormen. Deze problemen kunnen zich voordoen op het gebied van waterdichting, ongewenste scheurvorming, afboeren van beton etc.

Hoe ontstaan dilatatieproblemen?
Een dilatatie of uitzetvoeg is een opening die beweging kan opnemen welke wordt veroorzaakt door onder andere krimpzetting, temperatuur- en belastingverschillen. Wanneer men in het design uit gaat van een te smalle dilatatie, terwijl de beweging groter is dan de breedte van de dilatatie, dan is de basis voor een toekomstig probleem gelegd. Daarnaast wordt er nog steeds gedacht dat krimp van beton gestopt kan worden door meer wapening aan het beton toe te voegen.

Zolang er nat gebouwd wordt, zullen deze bouwstoffen moeten drogen. Tijdens dit droogproces verdwijnt water en zal door de eigenschappen van de hydraulische bindmiddelen (cement en dergelijke) het eindproduct krimpen. Veel schade wordt veroorzaakt doordat men geen rekening houdt met:

  • Alle optredende externe en interne belastingen
  • Alle mogelijke richtingen van de optredende bewegingen
  • De mate waarin bouwdelen bewegen of
  • Eén van de mogelijke oorzaken van de beweging is niet meegenomen in het ontwerp

Beweging toestaan om ongewenste spanning te verminderen is de belangrijkste reden om dilataties in een constructie aan te brengen.

dilatatie Oplossing
Er bestaan diverse mogelijkheden om problemen met dilatatievoegen op te lossen. Er zal altijd een onderzoek ter plaatse nodig zijn om de juiste oplossing aan te bieden. Aan de hand het van onderzoek maken wij een compleet voorstel. Ons voorstel zal altijd voorzien zijn van een advies van Atec Pro als er een volledige garantie gegeven wordt. Alleen onder deze voorwaarden kunnen wij de garantie bieden dat dilatatieproblemen tot het verleden behoren of dat problemen binnen bepaalde grenzen onder controle zijn.

Advies over uw probleem?

Benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen? Vraag nu vrijblijvend advies of een offerte aan voor één van onze diensten. Wij zullen u binnen twee werkdagen te woord staan.