Beton is aan onderhoud onderhevig. Door de werking van de wapening kan het beton naar buiten gedrukt worden waardoor er stukken beton naar beneden vallen en de wapening zichtbaar wordt.

Betonrot is een term die algemeen gebruikt wordt voor schade aan beton. Meestal bedoelt men schade die ontstaat doordat de in het beton aanwezige wapening begint te roesten. Roesten is een expansieve reactie (roest zet uit) en doet aldus het beton barsten. Dit proces is nadelig voor de sterkte van het beton en aldus voor de gehele betonconstructie. Daarnaast zorgt zichtbare wapening voor een versneld proces van aantasting van het beton. (bron Wikipedia)

Betonrot komt veel voor bij lateien boven raamkozijnen, in voorranden van balkons of in betonconstructies die vanuit de bouw voorzien zijn van te weinig dekking op de wapening (te weinig beton tussen de wapening en de buitenlucht)

Er zijn diverse manieren om de schade te herstellen. Over het algemeen hangt het van de grootte van de schadeplek af of de reparatie handmatig gerepareerd kan worden of dat er een tijdelijke hulpbekisting gesteld moet worden.

Herkent u dit? Vraag dan om een vrijblijvende offerte van BETONmonteur. Bel 020- 6 402 401 of stuur een e-mail naar info@betonmonteur.nl.